SaratogaBets Handicapping
  
  

7/20 WTA "World's Finest" FREEROLL - Leaderboard

RankingNameSaratoga Harness #1CompletedSaratoga Harness #2CompletedSaratoga Harness #3CompletedSaratoga Harness #4CompletedSaratoga Harness #5CompletedSaratoga Harness #6Completed
53Steve G50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
84Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(7,5)/$24 EX(4,7)
65Joseph Church0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$28 EX(3,2)/$22 EX(3,8)N/AN/AN/AN/AN/A
64William Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,3)
11Jesse Temple0.00 / 56.50 (6.50 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 P(4)2.00 / 0.00$2 P(1)2.00 / 0.00$2 P(5)2.00 / 4.10$2 P(4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,5)2.00 / 2.40$2 P(4)
12Leon Simon0.00 / 54.50 (4.50 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,8)2.00 / 4.50$2 EX-Bxd(3,8)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(7,2)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(4,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,2)
63Lawrence McGourty0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 W(7)N/AN/AN/AN/AN/A
62mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,4)N/A
1andreia Accarino0.00 / 170.80 N/AN/AN/AN/A50.00 / 170.80$22 EX(5,1)/$28 EX(5,3)N/A
61fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$14 EX-Bxd(2,1)/$16 EX-Bxd(2,3)/$20 EX-Bxd(2,4)N/AN/A
60mikede0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(3,8)2.00 / 0.00$2 EX(8,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)N/A42.00 / 0.00$20 EX(5,4)/$2 EX-Bxd(1,4)/$20 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)
8Carlos D0.00 / 61.70 (11.70 + 50.00) 2.00 / 4.50$2 S(7)2.00 / 2.30$2 P(8)2.00 / 0.00$2 P(8)2.00 / 4.90$2 S(3)10.00 / 0.00$10 P(2)32.00 / 0.00$32 P(3)
28Don kiernan0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(3,1)2.00 / 0.00$2 EX(2,1)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX(2,4)40.00 / 0.00$40 EX(1,3)2.00 / 0.00$2 EX(4,7)
59John Miller0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,2)N/AN/A
58Michael M0.00 / 0.00 N/AN/AN/A10.00 / 0.00$10 EX(1,6)20.00 / 0.00$20 W(2)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(4,5)
31Ken I0.00 / 9.00 N/AN/A14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(1,4)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(7,4)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(5,1)8.00 / 9.00$8 EX-Bxd(7,4)
57Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,4)N/A
56pat mastroianni0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$24 EX-Bxd(2,5)/$26 EX(2,3)N/AN/AN/AN/AN/A
55Glenn K0.00 / 0.00 34.00 / 0.00$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(3,5)/$2 EX(3,5)/$2 EX(3,5)/$2 EX(3,5)/$2 EX(3,5)/$2 EX(5,6)/$2 EX(6,5)/$2 EX(3,1)/$2 EX(3,1)/$2 EX(3,6)/$2 EX(3,6)/$2 EX(8,6)10.00 / 0.00$2 EX(5,6)/$2 EX(5,6)/$2 EX(5,6)/$2 EX(5,8)/$2 EX(5,8)6.00 / 0.00$2 EX(5,6)/$2 EX(6,5)/$2 EX(6,5)N/AN/AN/A
54anthony cummings0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 W(1)N/A48.00 / 0.00$48 EX(1,4)N/AN/AN/A
26Kyle LaPierre0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)8.00 / 0.00$8 EX(8,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX(7,4)10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)/$4 EX(4,1)/$4 EX(5,2)26.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,1)/$6 EX(4,3)/$18 P(3)
29Susan LaPierre0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 12.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,1)/$2 EX(2,3)8.00 / 0.00$4 EX(5,1)/$4 EX(5,2)8.00 / 0.00$4 EX(5,2)/$4 EX(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,2)10.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,2)/$4 EX-Bxd(1,3)10.00 / 0.00$10 EX(7,3)
52lincoln campbell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,5)
51vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,5)N/A
66jeffrey adami0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 P(1)
67bruce jones50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
68David F0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,8)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,3)N/A32.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,6)/$10 EX-Bxd(2,5)/$12 EX-Bxd(5,4)
83tom p0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,5)
82Kevin Gilmore 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
14Donald W. *0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(2)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(7,8)6.00 / 0.00$6 EX(1,6)12.00 / 0.00$12 EX(4,6)12.00 / 0.00$12 W(3)12.00 / 0.00$12 EX(7,3)
3Stan K0.00 / 135.70 (85.70 + 50.00) 12.00 / 81.20$4 EX(3,8)/$4 EX(3,7)/$4 EX(3,2)6.00 / 0.00$4 EX(8,1)/$2 EX(8,6)10.00 / 0.00$6 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$4 EX(7,4)/$4 EX(7,2)8.00 / 0.00$4 EX(5,4)/$4 EX(5,7)6.00 / 4.50$2 EX(7,5)/$2 EX(7,4)/$2 EX(7,1)
16JOHN BARTKUS 0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(3,8)4.00 / 0.00$4 EX(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 EX(4,1)2.00 / 0.00$2 EX(5,6)36.00 / 0.00$16 EX(4,1)/$20 EX(4,5)
17Patricia Ritzert0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(2,8)2.00 / 0.00$2 EX(6,2)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(4,2)2.00 / 0.00$2 EX(6,7)40.00 / 0.00$40 EX(7,5)
81Anthony Durante50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
80lois a desano50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
30majicjoan0.00 / 32.70 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 32.70$24 W(5)/$18 W(7)/$8 S(7)
79Ron Struhs50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
78William L Jones50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
77scott strader0.00 / 0.00 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,2)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,2)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,5)38.00 / 0.00$38 EX-Bxd(6,7)N/AN/A
76joseph kosut0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(7,8)N/A4.00 / 0.00$4 EX(4,1)4.00 / 0.00$4 EX(5,7)20.00 / 0.00$20 EX(1,2)20.00 / 0.00$20 EX(7,3)
75RWB0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,7)N/AN/A
21tom deering0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)40.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)/$38 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)
74Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,7)N/AN/A
73John M Davis0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(1,3)/$26 EX(1,2)N/AN/AN/A
72Rodney r50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
71mike r0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$26 EX-Bxd(1,2)/$24 EX-Bxd(2,8)N/AN/AN/AN/A
70Thomas Rippe50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
69pete mineo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX-Bxd(1,4)/$30 EX(7,1)
50alison mineo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,2)
7Steve H.0.00 / 73.00 (23.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 W(2)8.00 / 0.00$8 W(5)6.00 / 0.00$6 EX(1,4)10.00 / 0.00$10 W(7)10.00 / 23.00$10 W(5)8.00 / 0.00$8 W(2)
33Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,4)N/AN/A
38NeilPapa50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
37Veronica Holcomb10.00 / 0.00 40.00 / 0.00$40 EX(8,3)N/AN/AN/AN/AN/A
35Ronald. Lawrence0.00 / 0.00 N/A20.00 / 0.00$20 EX(6,2)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)18.00 / 0.00$10 EX(7,1)/$8 EX(2,4)8.00 / 0.00$8 EX(4,3)2.00 / 0.00$2 EX(1,2)
2Kenneth R0.00 / 152.50 (102.50 + 50.00) 2.00 / 3.10$2 S(3)2.00 / 2.10$2 S(8)2.00 / 2.10$2 S(4)2.00 / 2.80$2 S(4)2.00 / 2.40$2 S(5)40.00 / 90.00$40 EX(7,4)
22David Smolinski0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)
36Ralph M0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(6,2)N/AN/AN/AN/A
20Tilly P0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(2,7)4.00 / 0.00$4 EX(6,2)10.00 / 0.00$10 W(4)4.00 / 0.00$4 W(7)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(5,6)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(1,4)
19Richard Bowman0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(1,4)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(1,4)
18john wendell0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)
23Kenneth Arduino0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)/$2 EX-Bxd(1,3)/$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)36.00 / 0.00$36 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)
10larry gorniak0.00 / 58.00 (8.00 + 50.00) 2.00 / 2.70$2 S(2)2.00 / 0.00$2 S(6)2.00 / 2.50$2 S(1)2.00 / 2.80$2 S(4)16.00 / 0.00$16 EX(1,2)26.00 / 0.00$26 EX(4,7)
47Kenny Livengood50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
49mike dell0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,2)N/AN/A
42mathew j0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,5)
6anthony missita0.00 / 103.30 (53.30 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,8)2.00 / 4.50$2 EX-Bxd(3,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,1)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)/$2 EX(4,3)38.00 / 48.80$10 EX-Bxd(5,6)/$4 EX-Bxd(5,2)/$2 EX-Bxd(5,1)/$10 EX-Bxd(3,6)/$2 EX-Bxd(5,4)/$8 EX(5,3)/$2 EX(5,6)2.00 / 0.00$2 EX(7,2)
15RJK0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX(7,5)
24stephen lynch0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 W(1)2.00 / 0.00$2 W(7)2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(2)
40Bruce T50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
4dennis m0.00 / 131.20 (81.20 + 50.00) 8.00 / 81.20$8 EX-Bxd(3,7)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,6)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,2)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,6)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,1)
41James Certo50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
43Kevin Kaczmarek0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$40 W(4)/$10 W(4)N/A
45james d 0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(3,2)N/AN/AN/AN/AN/A
44Ralph L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,7)N/A
46joseph gioannini0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(8,1)N/AN/AN/AN/AN/A
48carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(7,3)/$24 EX(7,5)N/AN/A
25Joel s0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,8)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,8)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,7)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,5)10.00 / 0.00$10 EX(7,5)
39Elinor S0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$10 W(4)10.00 / 0.00$10 EX(5,6)10.00 / 0.00$10 EX(1,2)20.00 / 0.00$20 EX(3,7)N/AN/A
32Harvey S26.00 / 3.10 2.00 / 3.10$2 S(3)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)N/AN/AN/A
5gary dambra0.00 / 116.80 (66.80 + 50.00) 2.00 / 20.30$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,8)2.00 / 46.50$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)
9pam dambra0.00 / 61.25 (11.25 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(3,1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(8,1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,1)10.00 / 11.25$10 EX-Bxd(4,7)
27magen dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,4)
34Ernie K.50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
13richard heisler0.00 / 52.25 (2.25 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)40.00 / 0.00$40 EX(1,4)2.00 / 2.25$2 EX-Bxd(4,7)

Welcome to the 7/20 “Winners Take All - World's Finest" FREEROLL qualifier tournament - now featuring Saratoga, Yonkers, & Batavia (h) racing. Competition is FREE for all account holders, please enter your account number and applicable information below to compete!

The 1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1000 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries - no mandatory races, no minimum/maximum wager, NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete.

 FREEROLLshirtgiveawayEMAIL

NOTICE - Players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 7/20 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner