5/17 WTA Belmont Park FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameBelmont At The Big A #1 CompletedBelmont At The Big A #2 CompletedBelmont At The Big A #4 CompletedBelmont At The Big A #5 CompletedBelmont At The Big A #7 CompletedBelmont At The Big A #9 Completed
64Joseph Church0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(6,1)N/AN/AN/AN/A
99William Church50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
10Jesse Temple0.00 / 64.00 (14.00 + 50.00) 2.00 / 8.10$2 P(1)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 0.00$2 P(2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,8)2.00 / 2.70$2 W(7)2.00 / 3.20$2 P(4)
30Leon Simon0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(4,9)
79Steve G0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,4)
78Lawrence McGourty0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,6)N/AN/AN/AN/A
4Eric W0.00 / 235.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 235.00$50 P(8)
76mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,6)N/AN/AN/A
74carl garkowski0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(3,6)N/AN/AN/AN/A
73Glenn K0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)/$2 EX(1,4)N/AN/AN/AN/AN/A
49david thurston0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 W(2)N/AN/AN/A
9Robert. Doerflein 0.00 / 68.50 (18.50 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)40.00 / 18.50$20 EX-Bxd(11,9)/$10 W(4)/$10 EX-Bxd(4,9)
72fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(10,1)N/AN/A
71andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,6)
1Eddiehage 0.00 / 480.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 480.00$50 EX(7,3)N/A
28Howard Wise0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,3)2.00 / 0.00$2 EX(1,2)40.00 / 0.00$40 EX(7,4)2.00 / 0.00$2 EX(4,1)2.00 / 0.00$2 EX(7,5)2.00 / 0.00$2 EX(4,9)
67Frank Angelico0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,10)N/AN/A
66tom deering0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,1)N/AN/A
65pat mastroianni50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
27John 3160.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(9,12)
25RJK0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,1)2.00 / 0.00$2 EX(7,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(9,11)
15David Smolinski0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX(4,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,10)2.00 / 0.00$2 EX(7,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(9,8)
63ron t50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
80Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(8,12)
14richard heisler0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)40.00 / 0.00$40 EX(12,4)
81scott strader0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,8)N/AN/A
6joseph kosut0.00 / 115.20 N/A4.00 / 0.00$4 EX(2,1)6.00 / 0.00$6 EX(2,4)8.00 / 0.00$8 EX(8,5)12.00 / 115.20$12 EX(7,3)20.00 / 0.00$12 EX(9,12)/$8 EX(9,8)
97Steven Richards0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$40 EX(3,5)/$10 EX(3,5)N/AN/AN/AN/AN/A
96lincoln campbell0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,5)N/AN/AN/AN/A
95vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,9)
18RON R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,10)2.00 / 0.00$2 EX(7,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,9)
7JIM R0.00 / 73.80 (23.80 + 50.00) 2.00 / 23.80$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX(7,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(4,9)
19norma r0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)32.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,9)/$28 EX-Bxd(6,9)
94Steve H.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,11)
20jim g0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(3,4)40.00 / 0.00$40 EX(11,10)2.00 / 0.00$2 EX(7,8)2.00 / 0.00$2 EX(11,12)
93mathew j0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,9)
92mike dell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,6)
21pam dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,4)30.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,3)/$4 EX-Bxd(5,6)/$22 EX-Bxd(3,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(8,10)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(7,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,9)
8magen dambra0.00 / 73.80 (23.80 + 50.00) 2.00 / 23.80$2 EX-Bxd(1,4)40.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)/$38 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)2.00 / 0.00$2 EX(4,5)
3gary dambra0.00 / 379.50 (329.50 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 19.90$2 EX-Bxd(1,5)40.00 / 300.00$40 W(3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,11)2.00 / 9.60$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)
91joseph gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(10,4)N/AN/A
90carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,8)N/A
89Veronica Holcomb0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(3,6)N/AN/AN/AN/A
88majicjoan0.00 / 0.00 N/A10.00 / 0.00$10 W(2)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(2,6)N/A20.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,6)/$10 EX-Bxd(6,7)N/A
87John Miller0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,7)N/A
86Michael M0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(1,2)N/AN/AN/AN/A
85jeffrey adami50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
11Harvey S0.00 / 56.40 (6.40 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 S(6)2.00 / 2.20$2 S(1)2.00 / 2.10$2 S(4)2.00 / 0.00$2 S(1)2.00 / 2.10$2 S(7)40.00 / 0.00$40 EX(6,12)
84Elinor S0.00 / 0.00 N/AN/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(8,1)20.00 / 0.00$20 W(2)10.00 / 0.00$10 EX(9,4)
2Kenneth R0.00 / 427.20 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 427.20$20 EX(4,12)/$20 EX(4,8)/$4 EX(4,8)/$4 EX(4,12)/$2 EX(4,12)
83David F0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX-Bxd(12,6)/$20 EX-Bxd(6,11)/$10 EX-Bxd(6,11)
82Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(10,2)N/AN/A
24stephen lynch0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 S(6)2.00 / 0.00$2 S(9)2.00 / 0.00$2 S(2)40.00 / 0.00$40 W(9)
62Pete Mineo 0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$10 EX-Bxd(4,6)/$20 EX-Bxd(6,2)/$20 EX-Bxd(6,3)N/AN/AN/A
61Deidre Mineo0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(6,4)N/AN/AN/AN/AN/A
60Min0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,7)N/AN/AN/A
43mike r50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
42Ralph M.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(3,1)N/AN/AN/AN/A
41Daniel A Jablanski0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,12)
39Kyle LaPierre50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
38Susan LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(11)
23Don kiernan0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(3,4)2.00 / 0.00$2 EX(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(4,2)10.00 / 0.00$10 EX(1,2)2.00 / 0.00$2 EX(7,6)32.00 / 0.00$32 EX(4,9)
22Patricia Ritzert0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,3)2.00 / 0.00$2 EX(2,1)2.00 / 0.00$2 EX(2,4)4.00 / 0.00$4 EX(4,11)20.00 / 0.00$20 EX(7,6)20.00 / 0.00$20 EX(9,4)
36Ronald. Lawrence0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,6)
35tom p0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX(12,4)/$10 EX(12,6)/$10 EX(12,8)/$10 EX(12,9)/$10 EX(12,11)
59Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(5)N/A
5Richard Weinheimer0.00 / 232.00 (182.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,3)/$2 EX(4,3)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,6)10.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,4)/$4 EX(3,4)6.00 / 182.00$4 EX-Bxd(7,10)/$2 EX-Bxd(7,8)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,7)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(6,9)
31Nicole Zempko0.00 / 19.50 20.00 / 0.00$20 W(3)10.00 / 19.50$10 W(1)N/A20.00 / 0.00$20 P(11)N/AN/A
52david torregiano50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
16Kenneth Arduino0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(11,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)
50Mikey B10.00 / 0.00 N/AN/A10.00 / 0.00$10 EX(4,2)10.00 / 0.00$10 EX(1,10)10.00 / 0.00$10 EX(7,8)10.00 / 0.00$10 EX(4,9)
55Doc White Jr.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,12)
47anthony cummings0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,8)N/AN/A
32Daniel0.00 / 19.20 2.00 / 0.00$2 EX(6,5)2.00 / 0.00$2 EX(3,1)4.00 / 0.00$2 EX(7,4)/$2 EX(4,6)N/A2.00 / 19.20$2 EX(7,3)40.00 / 0.00$40 EX(9,11)
17mikede0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,2)2.00 / 0.00$2 EX(10,1)2.00 / 0.00$2 EX(7,6)38.00 / 0.00$38 EX-Bxd(4,9)
46JOHN SHUFON0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,11)N/AN/A
48Brenda Siminski 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
12dennis m0.00 / 55.40 (5.40 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(6,3)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(6,1)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,4)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(4,10)12.00 / 5.40$8 EX-Bxd(7,6)/$4 W(7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(9,4)
54anthony missita0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(2,7)/$10 EX(7,3)/$10 EX(7,3)N/AN/AN/A
56Carlos D0.00 / 0.00 N/AN/AN/A40.00 / 0.00$20 EX(8,10)/$2 EX(8,7)/$18 EX(8,1)N/A10.00 / 0.00$10 EX(11,9)
57Ernie K.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,6)N/AN/AN/AN/A
58Stitch0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,3)N/AN/AN/AN/A
45Heather F. 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,7)N/A
44Professor670.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,6)N/AN/AN/AN/A
34Aunt CoCo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX-Bxd(6,7)/$24 EX-Bxd(5,6)N/A
26Clement Palmer0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(3,6)2.00 / 0.00$2 EX(1,3)2.00 / 0.00$2 EX(4,7)2.00 / 0.00$2 EX(10,2)2.00 / 0.00$2 EX(7,1)40.00 / 0.00$20 EX(9,11)/$20 EX(9,6)
13RWB0.00 / 53.20 (3.20 + 50.00) 2.00 / 3.20$2 P(4)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 S(8)2.00 / 0.00$2 P(6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(4,9)
40Christy M-S.50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
29paul aswad0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(3,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,6)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,7)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(10,8)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,6)10.00 / 0.00$10 EX(4,9)

Welcome to the 5/17 "Winners Take All" Belmont Park FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The 1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,250 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximum wager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this tournament closes at 10am on 5/17 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner