SaratogaBets Handicapping
  
  

8/20 WTA Saratoga FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameSaratoga #5CompletedSaratoga #6CompletedSaratoga #7CompletedSaratoga #8CompletedSaratoga #9CompletedSaratoga #10Completed
41mark lossi0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(4,9)N/AN/AN/AN/A
26Don kiernan0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(9,8)2.00 / 0.00$2 EX(9,6)2.00 / 0.00$2 EX(4,1)2.00 / 0.00$2 EX(4,9)2.00 / 0.00$2 EX(1,5)40.00 / 0.00$40 EX(1,10)
16Steve G0.00 / 73.10 (23.10 + 50.00) 2.00 / 14.20$2 EX-Bxd(2,8)2.00 / 0.00$2 S(4)2.00 / 2.40$2 S(1)40.00 / 0.00$40 EX(1,5)2.00 / 2.90$2 S(9)2.00 / 3.60$2 S(9)
42Lawrence McGourty0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,3)N/AN/A
43Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX(4,7)/$40 EX(4,1)N/AN/A
4William Church0.00 / 504.00 N/AN/AN/A50.00 / 504.00$16 EX-Bxd(1,7)/$10 EX(7,4)/$8 EX(7,6)/$6 EX(7,2)/$10 EX(1,3)N/AN/A
44andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,4)N/AN/A
45fredric a.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(4,2)N/AN/AN/AN/A
2Glenn K0.00 / 710.00 50.00 / 710.00$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)N/AN/AN/AN/AN/A
46joseph kosut0.00 / 0.00 N/A20.00 / 0.00$20 EX(2,6)N/A30.00 / 0.00$16 EX(3,4)/$14 EX(3,5)N/AN/A
18Jesse Temple0.00 / 70.40 (20.40 + 50.00) 2.00 / 14.20$2 EX-Bxd(2,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 6.20$2 EX-Bxd(1,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,6)
39Leon Simon0.00 / 26.60 2.00 / 14.20$2 EX-Bxd(8,2)40.00 / 0.00$40 EX(3,4)2.00 / 12.40$2 EX(6,1)6.00 / 0.00$2 EX(4,5)/$2 EX(4,5)/$2 EX(4,5)N/AN/A
47carl garkowski0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(6,4)N/AN/AN/AN/A
48larry gorniak50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
49pat mastroianni0.00 / 0.00 20.00 / 0.00$10 EX(9,2)/$10 EX(9,8)30.00 / 0.00$16 EX(8,3)/$14 EX(8,6)N/AN/AN/AN/A
6John Miller0.00 / 355.00 50.00 / 355.00$50 EX-Bxd(2,8)N/AN/AN/AN/AN/A
27Michael M0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX(9,2)8.00 / 0.00$8 EX(8,3)8.00 / 0.00$8 EX(6,5)8.00 / 0.00$8 EX(9,10)8.00 / 0.00$8 EX(1,7)10.00 / 0.00$10 EX(8,2)
50Kevin Kaczmarek0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(10,2)
28Patricia Ritzert0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(2,5)2.00 / 0.00$2 EX(4,6)2.00 / 0.00$2 EX(4,5)2.00 / 0.00$2 EX(2,7)2.00 / 0.00$2 EX(7,8)40.00 / 0.00$40 EX(2,10)
51Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(5,7)/$26 EX(5,2)N/AN/A
52Carlos D0.00 / 0.00 20.00 / 0.00$20 EX(8,6)20.00 / 0.00$20 EX(6,2)N/A10.00 / 0.00$10 EX(9,2)N/AN/A
23Donald W. *0.00 / 60.20 (10.20 + 50.00) 10.00 / 0.00$10 W(6)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,4)4.00 / 10.20$4 W(6)16.00 / 0.00$16 EX-Bxd(4,6)4.00 / 0.00$4 EX(2,1)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(1,6)
53David F0.00 / 0.00 6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(2,6)12.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,4)/$4 EX-Bxd(4,8)/$4 EX-Bxd(2,8)N/AN/A20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(2,7)12.00 / 0.00$12 EX(6,8)
54gabriel garay0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(4,2)N/AN/AN/AN/A
55Kathy H0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,9)N/A
56Kyle LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$14 EX(9,6)/$12 EX(9,5)/$14 EX(9,4)/$10 EX(6,7)N/A
57Susan LaPierre0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$10 EX(2,3)/$10 EX(6,3)/$10 EX(8,3)/$20 W(3)N/AN/AN/AN/AN/A
58Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$22 EX(8,9)/$28 EX(10,9)
29Ron Struhs0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)2.00 / 0.00$2 EX(4,5)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,8)/$2 EX(10,8)32.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,1)/$4 EX-Bxd(5,1)/$24 EX(4,1)8.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,10)/$6 EX(10,2)
5Eric Holoboski0.00 / 392.00 (342.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,5)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)40.00 / 342.00$20 W(7)/$20 EX-Bxd(7,3)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,9)
59Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(1,9)/$24 EX(1,2)N/AN/A
60jeffrey adami0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,1)N/AN/AN/A
8Stan K0.00 / 176.00 (126.00 + 50.00) 4.00 / 28.40$2 EX(8,2)/$2 EX(8,6)4.00 / 0.00$2 EX(2,3)/$2 EX(2,4)4.00 / 12.40$2 EX(6,3)/$2 EX(6,1)30.00 / 0.00$24 EX(6,5)/$4 EX(6,3)/$2 EX(6,4)4.00 / 85.20$4 EX(2,8)4.00 / 0.00$4 EX(10,1)
30Joan K0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX(2,6)/$2 EX(2,8)4.00 / 0.00$2 EX(4,2)/$2 EX(4,3)4.00 / 0.00$2 EX(3,1)/$2 EX(3,6)30.00 / 0.00$20 EX(5,6)/$6 EX(5,3)/$4 EX(5,4)4.00 / 0.00$4 EX(7,8)4.00 / 0.00$4 EX(10,9)
61anthony cummings0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,3)N/AN/AN/A
9Ernie K.0.00 / 121.90 (71.90 + 50.00) 14.00 / 0.00$14 W(6)14.00 / 61.60$14 W(3)2.00 / 5.10$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(9)2.00 / 5.20$2 W(2)16.00 / 0.00$16 W(6)
31RJK0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX(6,4)2.00 / 0.00$2 EX(4,5)2.00 / 0.00$2 EX(2,9)40.00 / 0.00$40 EX(6,1)
62scott strader0.00 / 0.00 N/AN/AN/A16.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,6)/$6 EX(2,10)34.00 / 0.00$34 EX-Bxd(2,7)N/A
25Ken I34.00 / 57.60 (7.60 + 50.00) 2.00 / 7.60$2 W(8)2.00 / 0.00$2 W(9)2.00 / 0.00$2 W(2)6.00 / 0.00$2 W(1)/$2 EX-Bxd(1,2)/$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 W(9)2.00 / 0.00$2 W(6)
32Veronica Holcomb0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(2,8)2.00 / 0.00$2 EX(2,10)2.00 / 0.00$2 EX(6,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,4)2.00 / 0.00$2 EX(8,9)40.00 / 0.00$40 EX(10,8)
33Ronald. Lawrence0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 10.00 / 0.00$2 EX(8,4)/$8 EX(8,3)4.00 / 0.00$4 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(6,8)22.00 / 0.00$6 EX(3,2)/$10 EX(2,7)/$6 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(2,7)10.00 / 0.00$10 EX(1,6)
63vanessa L0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$40 EX(8,6)/$10 EX(6,8)N/AN/AN/AN/A
64lincoln campbell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,8)
65pete mineo0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,1)/$10 EX(10,5)/$30 EX(6,5)N/AN/A
66alison mineo0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,6)/$10 EX-Bxd(2,4)/$10 EX-Bxd(2,9)/$20 EX-Bxd(9,8)N/AN/AN/AN/AN/A
7pam dambra0.00 / 254.40 (204.40 + 50.00) 4.00 / 28.40$2 EX(8,1)/$2 EX(8,2)34.00 / 176.00$2 EX(3,2)/$2 EX-Bxd(3,6)/$30 W(3)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)/$2 EX-Bxd(4,5)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,10)/$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,10)
67magen dambra50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
3gary dambra0.00 / 710.00 (660.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,8)30.00 / 660.00$30 EX-Bxd(3,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,9)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,8)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,10)
34richard heisler0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,9)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,10)
68Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,6)N/AN/A
69Steve H.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,6)
70Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,1)
71Ralph L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(5)N/A
72Ralph M0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,7)N/AN/AN/AN/AN/A
15Tilly P0.00 / 75.50 (25.50 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 W(4)6.00 / 0.00$6 EX(4,2)10.00 / 25.50$10 W(6)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,3)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,7)12.00 / 0.00$12 W(10)
35Richard Bowman0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,10)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,9)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,10)
36Anthony Durante0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(2,5)4.00 / 0.00$4 EX(2,3)4.00 / 0.00$4 EX(1,3)30.00 / 0.00$30 EX(10,5)4.00 / 0.00$4 EX(7,8)4.00 / 0.00$4 EX(1,10)
73tom deering0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,10)
74mike r50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
75james d 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,4)N/A
76stephen lynch0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX-Bxd(5,10)/$30 W(10)N/AN/A
77Kenny Livengood50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
78JOHN BARTKUS 0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$20 EX(2,8)/$20 EX(4,8)/$10 EX(6,8)N/AN/AN/AN/AN/A
79bruce jones0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,5)N/AN/A
10mikede0.00 / 97.90 (47.90 + 50.00) 2.00 / 14.20$2 EX-Bxd(2,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)4.00 / 12.40$2 EX-Bxd(1,6)/$2 EX-Bxd(1,6)8.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,3)/$6 EX-Bxd(1,2)2.00 / 21.30$2 EX-Bxd(2,8)32.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,9)/$30 EX(1,10)
14William L Jones0.00 / 78.40 (28.40 + 50.00) 2.00 / 28.40$2 EX(8,2)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(6)40.00 / 0.00$40 EX(7,2)2.00 / 0.00$2 W(1)
19Kenneth Arduino0.00 / 66.40 (16.40 + 50.00) 2.00 / 7.60$2 W(8)2.00 / 8.80$2 W(3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,3)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,9)2.00 / 0.00$2 W(6)
80david thurston50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
81Joe Hogan0.00 / 0.00 N/AN/AN/A12.00 / 0.00$12 EX(4,2)30.00 / 0.00$30 W(8)8.00 / 0.00$8 W(2)
82tom p0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,9)N/A
83david torregiano0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,9)N/A
84robert k hausler50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
22Michael Wojcik0.00 / 60.80 (10.80 + 50.00) 2.00 / 3.00$2 S(8)2.00 / 2.70$2 S(2)2.00 / 2.40$2 S(1)40.00 / 0.00$40 EX(1,3)2.00 / 2.70$2 S(2)2.00 / 0.00$2 S(10)
85Doc White Jr.50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
17majicjoan0.00 / 71.00 10.00 / 71.00$10 EX-Bxd(8,2)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,2)14.00 / 0.00$14 W(3)8.00 / 0.00$8 P(5)N/A10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,10)
86brian a wellbrock0.00 / 0.00 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(8,5)14.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,10)/$2 EX(4,10)/$2 EX(4,10)/$2 EX(10,2)N/A12.00 / 0.00$6 EX-Bxd(1,4)/$6 EX-Bxd(4,1)8.00 / 0.00$8 P(6)8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,6)/$4 EX-Bxd(6,1)
87Jim hooper50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
37David Smolinski0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 20.00 / 0.00$20 EX(6,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)10.00 / 0.00$10 EX(1,9)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(8,9)2.00 / 0.00$2 EX(1,9)
12NeilPapa0.00 / 88.00 2.00 / 0.00$2 P(3)2.00 / 88.00$2 EX(3,6)2.00 / 0.00$2 EX(1,2)40.00 / 0.00$30 EX(1,3)/$10 EX(3,1)N/A4.00 / 0.00$4 EX(9,10)
88Kevin Gilmore 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
38dennis m0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(8,9)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,9)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,8)18.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,5)/$10 W(4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(8,1)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(8,10)
89Troy Brown0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 W(4)N/AN/AN/AN/A
90Christopher Nupp0.00 / 0.00 N/A12.00 / 0.00$12 W(8)N/AN/A20.00 / 0.00$20 P(4)18.00 / 0.00$18 W(10)
91James Certo0.00 / 0.00 N/A2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)42.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,6)/$40 EX-Bxd(8,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,8)
92anthony missita0.00 / 0.00 12.00 / 0.00$10 EX-Bxd(8,9)/$2 EX-Bxd(9,2)2.00 / 0.00$2 EX(2,4)N/A26.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,4)/$10 EX-Bxd(1,7)/$8 EX-Bxd(5,10)/$2 EX(9,7)N/A10.00 / 0.00$10 EX(9,6)
93Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,6)N/AN/A
11john wendell0.00 / 94.00 (44.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)2.00 / 44.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,8)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(8,10)
40RWB0.00 / 3.80 2.00 / 0.00$2 S(6)2.00 / 3.80$2 S(6)2.00 / 0.00$2 S(2)N/A44.00 / 0.00$44 EX(9,4)N/A
94John M Davis0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$24 EX(4,8)/$26 EX(4,8)N/AN/AN/AN/A
24Michael Prevost0.00 / 60.20 (10.20 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 W(7)10.00 / 0.00$10 W(6)4.00 / 10.20$4 W(6)10.00 / 0.00$10 W(9)8.00 / 0.00$8 W(7)14.00 / 0.00$14 W(6)
95jim downey50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
96paul aswad50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
97RON R0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX(2,4)2.00 / 0.00$2 EX(6,4)16.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,6)/$10 EX-Bxd(6,5)N/A20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(1,6)
20JIM R0.00 / 62.40 (12.40 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(8,6)40.00 / 0.00$40 EX(4,2)2.00 / 12.40$2 EX(6,1)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(8,9)2.00 / 0.00$2 EX(2,10)
98CraigD6.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(7,1)2.00 / 0.00$2 EX(8,10)N/A40.00 / 0.00$40 EX(7,9)N/AN/A
13Lou B0.00 / 84.20 (34.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(5)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,9)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 34.20$2 W(7)2.00 / 0.00$2 W(8)2.00 / 0.00$2 W(2)
99TomD48.00 / 0.00 N/A2.00 / 0.00$2 EX(10,8)N/AN/AN/AN/A
1Elinor S0.00 / 1,093.70 N/A24.00 / 1,056.00$24 EX(3,6)N/AN/AN/A26.00 / 37.70$26 S(1)
100Harvey S0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,6)N/AN/AN/A
101Art Kallner0.00 / 0.00 30.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,6)/$6 EX-Bxd(5,9)/$18 W(5)20.00 / 0.00$20 W(6)N/AN/AN/AN/A
102joseph gioannini0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$24 EX(4,8)/$26 EX(4,9)N/AN/AN/AN/AN/A
103carl gioannini0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,5)N/AN/AN/AN/AN/A
104Joel s0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(8,10)
21William Palmer0.00 / 62.40 (12.40 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(8,3)20.00 / 0.00$20 EX(4,3)4.00 / 12.40$4 EX-Bxd(6,1)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(7,9)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(10,6)
105BillR8.00 / 0.00 40.00 / 0.00$20 EX(4,9)/$20 EX(2,9)2.00 / 0.00$2 EX(2,9)N/AN/AN/AN/A
106DanL50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
107Robert Oper50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
108John S.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,6)
109leo swider0.00 / 0.00 20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(4,3)N/AN/A30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(5,10)N/AN/A

Welcome to the 8/20 "Winners Take All" FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The 1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,000 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximum wager amount - NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. 

ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 8/20 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner