SaratogaBets Handicapping
  
  

8/26 WTA Saratoga FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameSaratoga #2CompletedSaratoga #3CompletedSaratoga #6CompletedSaratoga #7CompletedSaratoga #9CompletedSaratoga #10Completed
63mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/A10.00 / 0.00$10 EX(4,7)40.00 / 0.00$40 EX(7,9)N/A
35Don kiernan0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 10.00 / 0.00$10 EX(2,1)2.00 / 0.00$2 EX(1,9)4.00 / 0.00$4 EX(4,10)2.00 / 0.00$2 EX(8,10)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)30.00 / 0.00$20 EX(1,8)/$10 EX(8,1)
15Steve G0.00 / 56.80 (6.80 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 S(4)2.00 / 2.60$2 S(4)2.00 / 0.00$2 S(5)2.00 / 0.00$2 S(8)2.00 / 4.20$2 S(2)40.00 / 0.00$40 EX(8,3)
94Lawrence McGourty0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,8)N/AN/A
76Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$32 EX(3,9)/$18 EX(3,8)
75William Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$4 EX(2,8)/$12 EX(2,9)/$16 EX(2,10)/$10 EX(10,2)/$6 EX(10,9)/$2 EX(10,2)N/A
74andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(9)N/A
73fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(4,8)/$24 EX(4,7)N/AN/A
72Glenn K0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$2 EX(10,12)/$2 EX(10,12)/$2 EX(10,12)/$2 EX(10,12)/$2 EX(10,4)/$2 EX(10,4)/$2 EX(10,4)/$2 EX(10,4)/$2 EX(10,4)/$2 EX(10,4)/$2 EX(10,4)/$2 EX(10,4)/$2 EX(10,4)/$2 EX(10,4)/$2 EX(10,4)/$2 EX(10,7)/$2 EX(10,7)/$2 EX(10,7)/$2 EX(10,7)/$2 EX(10,7)/$2 EX(4,11)/$2 EX(4,11)/$2 EX(4,11)/$2 EX(4,11)/$2 EX(4,11)N/AN/AN/AN/AN/A
10Jesse Temple0.00 / 87.60 (37.60 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)4.00 / 0.00$2 EX(8,4)/$2 EX(8,9)2.00 / 0.00$2 P(5)36.00 / 0.00$30 EX-Bxd(10,9)/$6 EX(10,9)4.00 / 37.60$4 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 P(1)
31Leon Simon0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)40.00 / 0.00$40 EX(12,8)2.00 / 0.00$2 EX(10,4)2.00 / 0.00$2 EX(3,12)
86carl garkowski0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,4)N/AN/AN/A
71pat mastroianni0.00 / 0.00 N/AN/AN/A26.00 / 0.00$16 EX(10,9)/$10 EX(4,9)24.00 / 0.00$14 EX-Bxd(1,4)/$10 EX-Bxd(1,8)N/A
70John Miller0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,8)N/AN/AN/AN/AN/A
69Michael M0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(9,8)/$20 EX(9,2)/$10 EX(2,9)N/AN/A
33Patricia Ritzert0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 EX(2,1)4.00 / 0.00$4 EX(5,8)2.00 / 0.00$2 EX(4,10)6.00 / 0.00$6 EX(2,7)24.00 / 0.00$24 EX-Bxd(1,2)8.00 / 0.00$8 EX(3,1)
68Eddiehage 0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(2,1)N/AN/AN/AN/A
67Carlos D0.00 / 0.00 N/AN/AN/A28.00 / 0.00$20 W(12)/$2 EX(12,8)/$2 EX(12,9)/$2 EX(12,11)/$2 EX(8,12)22.00 / 0.00$10 EX(2,4)/$10 EX(2,7)/$2 EX(2,6)N/A
66gabriel garay0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(1)N/A
65Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(6)
64jeffrey adami0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A24.00 / 0.00$24 EX-Bxd(10,2)26.00 / 0.00$26 EX(3,1)
36Stan K0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX(4,2)/$2 EX(4,10)4.00 / 0.00$2 EX(4,1)/$2 EX(4,7)4.00 / 0.00$2 EX(5,4)/$2 EX(5,9)4.00 / 0.00$2 EX(9,8)/$2 EX(9,11)4.00 / 0.00$2 EX(7,2)/$2 EX(7,10)30.00 / 0.00$30 EX(3,12)
11Joan K0.00 / 87.60 (37.60 + 50.00) 6.00 / 0.00$2 EX(4,1)/$2 EX(4,2)/$2 EX(4,10)4.00 / 0.00$2 EX(4,2)/$2 EX(4,8)4.00 / 0.00$2 EX(4,9)/$2 EX(4,5)6.00 / 0.00$2 EX(8,9)/$2 EX(8,4)/$2 EX(8,7)4.00 / 37.60$2 EX(7,4)/$2 EX(7,9)26.00 / 0.00$26 EX(3,9)
16larry gorniak0.00 / 55.70 (5.70 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 S(4)2.00 / 2.60$2 S(4)2.00 / 0.00$2 S(5)2.00 / 0.00$2 S(8)2.00 / 3.10$2 S(7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(12,1)
38mikede0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX(4,10)/$2 EX(4,2)4.00 / 0.00$2 EX(4,1)/$2 EX-Bxd(4,8)4.00 / 0.00$2 EX(5,4)/$2 EX-Bxd(4,5)4.00 / 0.00$2 EX(8,4)/$2 EX-Bxd(7,8)32.00 / 0.00$2 EX(10,7)/$30 EX-Bxd(6,10)2.00 / 0.00$2 EX(3,9)
2scott strader0.00 / 332.00 (282.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,10)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(7,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(9,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(7,8)30.00 / 282.00$30 EX-Bxd(7,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(12,9)
29RJK0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,8)16.00 / 0.00$10 EX-Bxd(4,12)/$2 EX(12,4)/$4 EX(12,5)6.00 / 0.00$6 EX(8,9)22.00 / 0.00$16 EX-Bxd(9,4)/$6 EX(9,4)2.00 / 0.00$2 EX(3,12)
62Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(9,8)N/AN/A
77bruce jones0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(7,10)N/A
78Kathy H0.00 / 0.00 4.00 / 0.00$2 EX(4,1)/$2 EX(4,2)4.00 / 0.00$2 EX(1,4)/$2 EX(1,7)N/AN/A34.00 / 0.00$4 EX(8,1)/$4 EX(8,2)/$2 EX(8,4)/$2 EX(8,6)/$4 EX(8,7)/$4 EX(8,9)/$4 EX(8,10)/$2 EX(10,8)/$2 EX(9,8)/$2 EX(7,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(1,8)8.00 / 0.00$4 EX(1,3)/$4 EX(1,4)
39joseph kosut0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,4)8.00 / 0.00$8 EX(1,8)2.00 / 0.00$2 EX(9,4)8.00 / 0.00$8 EX(7,11)8.00 / 0.00$8 EX(6,7)22.00 / 0.00$10 EX(3,6)/$8 EX(6,3)/$4 EX(6,10)
18Veronica Holcomb0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,2)2.00 / 0.00$2 EX(8,4)40.00 / 0.00$40 EX(2,5)2.00 / 0.00$2 EX(8,9)2.00 / 0.00$2 EX(10,7)2.00 / 0.00$2 EX(9,8)
4pam dambra0.00 / 288.00 (238.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,7)/$2 EX-Bxd(10,8)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,9)/$2 EX-Bxd(8,1)/$2 EX-Bxd(8,2)4.00 / 85.00$2 EX-Bxd(7,5)/$2 EX-Bxd(7,12)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,7)/$2 EX-Bxd(8,9)/$2 EX-Bxd(7,9)8.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,4)/$2 EX-Bxd(1,8)/$2 EX-Bxd(8,7)/$2 EX-Bxd(8,10)22.00 / 153.00$2 EX-Bxd(3,4)/$20 EX-Bxd(3,9)
19magen dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(12,2)10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,5)/$2 EX-Bxd(8,4)/$2 EX-Bxd(5,7)/$2 EX-Bxd(5,9)/$2 EX-Bxd(5,8)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)/$2 EX-Bxd(3,10)18.00 / 0.00$8 EX-Bxd(3,4)/$10 EX-Bxd(3,10)
93gary dambra50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
20Christopher Nupp0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 W(4)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(9)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(1)
21richard heisler0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,9)2.00 / 0.00$2 EX(9,4)40.00 / 0.00$40 EX(9,4)
92Kevin Kaczmarek0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(8)
23Ronald. Lawrence0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(4,12)24.00 / 0.00$24 EX(4,5)2.00 / 0.00$2 EX(9,3)2.00 / 0.00$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX(9,4)16.00 / 0.00$16 EX(4,10)
91JOHN BARTKUS 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(7,2)/$20 EX(7,10)N/A
25Kenneth R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,9)40.00 / 0.00$40 EX(3,9)
26Kenneth Arduino0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(12,6)
90Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(3,8)/$20 EX(8,3)
89james d 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,10)N/AN/A
88Ralph L0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(10)N/AN/A
87David F0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,9)N/A34.00 / 0.00$24 EX-Bxd(1,9)/$10 EX-Bxd(9,1)
7Tilly P0.00 / 125.20 (75.20 + 50.00) 10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,2)6.00 / 0.00$6 W(7)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(2,7)10.00 / 0.00$10 W(9)8.00 / 75.20$8 EX-Bxd(4,7)10.00 / 0.00$10 W(12)
79Steve H.50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
17Anthony Durante0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(2,8)30.00 / 0.00$30 EX(2,4)4.00 / 0.00$4 EX(2,7)4.00 / 0.00$4 EX(7,8)4.00 / 0.00$4 EX(2,7)4.00 / 0.00$4 EX(1,9)
27Richard Bowman0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,9)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,9)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(4,10)
85Ralph M0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,9)N/AN/AN/AN/AN/A
14Ernie K.0.00 / 65.00 (15.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(2)14.00 / 0.00$14 W(7)2.00 / 15.00$2 W(7)16.00 / 0.00$16 W(4)10.00 / 0.00$10 W(4)6.00 / 0.00$6 W(8)
84tom p0.00 / 0.00 N/AN/A20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(9,10)30.00 / 0.00$10 EX(12,9)/$10 EX(12,8)/$10 EX(12,7)N/AN/A
83anthony cummings0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,10)N/AN/AN/AN/AN/A
13Ken I4.00 / 75.00 (25.00 + 50.00) 12.00 / 0.00$2 W(2)/$2 EX-Bxd(2,1)/$2 EX-Bxd(2,3)/$2 EX-Bxd(2,8)/$2 EX-Bxd(2,10)/$2 EX-Bxd(2,12)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(9)12.00 / 0.00$2 W(7)/$2 EX-Bxd(7,3)/$2 EX-Bxd(7,5)/$2 EX-Bxd(7,8)/$2 EX-Bxd(7,10)/$2 EX-Bxd(7,12)10.00 / 25.00$2 W(7)/$2 EX-Bxd(7,1)/$2 EX-Bxd(7,4)/$2 EX-Bxd(7,6)/$2 EX-Bxd(7,8)8.00 / 0.00$2 W(4)/$2 EX-Bxd(4,3)/$2 EX-Bxd(4,9)/$2 EX-Bxd(4,10)
82Ron Struhs0.00 / 0.00 N/AN/A6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,3)/$4 EX(4,3)40.00 / 0.00$40 EX(8,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(12,6)
81lincoln campbell0.00 / 0.00 20.00 / 0.00$20 EX(4,10)10.00 / 0.00$10 EX(1,8)N/AN/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(1,3)
80vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/A10.00 / 0.00$10 EX(4,12)30.00 / 0.00$20 EX(2,4)/$10 EX(2,7)10.00 / 0.00$10 EX(1,3)
32Kyle LaPierre0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX(4,9)/$2 EX(2,9)2.00 / 0.00$2 EX(7,4)24.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,3)/$10 EX(2,4)/$10 EX(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,11)10.00 / 0.00$2 EX(6,2)/$2 EX(6,4)/$2 EX(6,1)/$4 EX(6,7)8.00 / 0.00$6 EX(4,3)/$2 EX(4,6)
61Susan LaPierre0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 S(2)N/AN/AN/AN/A48.00 / 0.00$10 EX(4,3)/$4 EX(4,3)/$12 EX-Bxd(4,1)/$8 EX(3,6)/$8 EX-Bxd(12,8)/$4 EX(1,6)/$2 EX(6,1)
40mike r0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$16 EX-Bxd(1,6)/$18 EX-Bxd(4,8)/$16 EX-Bxd(1,8)
41david thurston50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
37David Smolinski0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)
1Donald W. *0.00 / 509.00 (459.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 P(9)2.00 / 0.00$2 EX(8,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX(9,8)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 459.00$20 EX(9,3)/$20 EX-Bxd(9,3)
42majicjoan0.00 / 0.00 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,7)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(2,7)N/AN/A20.00 / 0.00$20 W(9)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(3,12)
43david torregiano0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 W(4)N/A2.00 / 0.00$2 W(4)N/A46.00 / 0.00$46 EX(7,9)N/A
44William L Jones10.00 / 0.00 40.00 / 0.00$40 EX(4,7)N/AN/AN/AN/AN/A
28dennis m0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 18.00 / 0.00$8 EX-Bxd(10,1)/$10 W(10)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(1,2)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,12)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(8,9)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,7)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,10)
45tom deering0.00 / 0.00 N/AN/A6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,4)N/AN/A44.00 / 0.00$24 EX(3,9)/$2 EX(1,9)/$18 EX-Bxd(1,9)
46Michael Wojcik50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
47mike dell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,1)
60mathew j0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,9)
5jon mazzone0.00 / 196.00 6.00 / 0.00$6 W(2)N/A2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(8)10.00 / 31.00$10 W(7)30.00 / 165.00$10 W(9)/$10 W(9)/$10 W(9)
24john wendell0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,4)40.00 / 0.00$40 EX(3,11)
22James Certo0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(9,10)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,2)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,3)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,11)
59Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,6)N/A
3pete mineo0.00 / 321.25 50.00 / 321.25$6 EX-Bxd(5,10)/$4 EX-Bxd(5,4)/$10 EX-Bxd(5,7)/$10 EX-Bxd(5,2)/$10 EX-Bxd(5,1)/$10 EX-Bxd(10,5)N/AN/AN/AN/AN/A
57alison mineo0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$36 EX(4,8)/$14 EX(1,5)N/AN/AN/AN/A
9RWB0.00 / 102.50 N/AN/AN/AN/A50.00 / 102.50$50 S(4)N/A
56John M Davis0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$24 EX(4,2)/$26 EX(4,5)N/AN/AN/AN/AN/A
55Joel s0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,10)N/AN/AN/AN/AN/A
54joseph gioannini0.00 / 0.00 30.00 / 0.00$24 EX(7,1)/$6 EX(7,12)N/A20.00 / 0.00$20 EX(10,7)N/AN/AN/A
53carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,8)
8JEFF D POPE0.00 / 116.30 (66.30 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 P(10)10.00 / 18.00$10 P(4)14.00 / 0.00$14 W(12)8.00 / 11.00$2 EX-Bxd(7,4)/$2 EX-Bxd(4,9)/$4 P(4)4.00 / 0.00$4 W(9)10.00 / 37.30$2 EX-Bxd(9,3)/$4 EX-Bxd(9,4)/$4 W(9)
34paul aswad0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,2)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(9,8)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,2)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(3,1)
52CraigD0.00 / 0.00 N/AN/AN/A46.00 / 0.00$46 EX(9,11)2.00 / 0.00$2 EX(8,6)2.00 / 0.00$2 EX(11,8)
51TomD50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
6Michael Prevost0.00 / 149.20 (99.20 + 50.00) 6.00 / 22.20$6 S(5)6.00 / 0.00$6 S(2)6.00 / 0.00$6 S(9)6.00 / 0.00$6 S(7)12.00 / 0.00$12 S(8)14.00 / 77.00$14 W(9)
30anthony missita0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,2)2.00 / 0.00$2 EX(4,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX(8,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)40.00 / 0.00$40 EX(1,9)
58Lou B50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
50Elinor S0.00 / 0.00 N/A40.00 / 0.00$20 W(5)/$20 EX-Bxd(1,5)N/AN/A10.00 / 0.00$10 EX(7,2)N/A
49Harvey S0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,5)N/AN/AN/A
48RON R0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(10,2)2.00 / 0.00$2 EX(1,8)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(10,4)2.00 / 0.00$2 EX(4,8)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(9,2)N/A
12JIM R0.00 / 80.60 (30.60 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,10)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(10,5)2.00 / 0.00$2 EX(4,8)34.00 / 0.00$34 EX(9,2)2.00 / 30.60$2 EX(9,3)

Welcome to the 8/26 "Winners Take All" FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The 1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,000 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximum wager amount - NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. 

ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 8/26 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner