SaratogaBets Handicapping
  
  

11/17 WTA Aqueduct FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameAqueduct #2CompletedAqueduct #3CompletedAqueduct #4CompletedAqueduct #6CompletedAqueduct #7CompletedAqueduct #8Completed
82Joseph Church0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$20 EX(12,4)/$16 EX(4,12)/$14 EX(4,6)N/AN/AN/AN/AN/A
65William Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(12,3)/$12 EX(5,3)/$16 EX(3,12)/$2 EX(12,3)N/AN/A
64Mike Galvin50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
63Lawrence McGourty0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(10,13)N/AN/AN/AN/AN/A
62Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(9)N/A
61david thurston50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
60fredric a.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(5,1)N/AN/AN/AN/A
59andreia Accarino50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
13Jesse Temple0.00 / 53.90 (3.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 P(4)2.00 / 3.90$2 P(5)2.00 / 0.00$2 P(7)40.00 / 0.00$20 EX(10,12)/$20 EX(10,15)2.00 / 0.00$2 P(6)2.00 / 0.00$2 P(1)
11Leon Simon0.00 / 56.80 (6.80 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 EX(6,9)2.00 / 6.80$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX(7,15)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,15)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)
58Steve G0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,10)N/A
57carl garkowski0.00 / 0.00 12.00 / 0.00$12 EX(10,4)N/AN/A38.00 / 0.00$38 EX(12,8)N/AN/A
56Ronald. Lawrence0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(10,8)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(1,3)
55mike dell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,8)
54mathew j0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,1)
53jeffrey adami50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
66mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,11)N/AN/A
27Carlos D0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX(12,6)/$2 EX(6,12)2.00 / 0.00$2 EX(5,1)4.00 / 0.00$2 EX(12,1)/$2 EX(1,12)2.00 / 0.00$2 EX(5,12)2.00 / 0.00$2 EX(10,9)36.00 / 0.00$20 EX(7,6)/$14 EX(7,5)/$2 EX(6,7)
67Glenn K0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,12)/$2 EX(1,13)/$2 EX(1,13)/$2 EX(1,13)/$2 EX(1,13)/$2 EX(1,13)/$2 EX(1,13)/$2 EX(1,13)/$2 EX(1,13)/$2 EX(1,13)/$2 EX(1,13)/$2 EX(1,13)/$2 EX(1,13)N/AN/AN/AN/AN/A
68Eddiehage 0.00 / 0.00 30.00 / 0.00$30 EX(12,13)N/AN/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(1,9)N/A
81Steven Richards50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
9Vito plantamura0.00 / 58.20 (8.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 S(3)2.00 / 4.60$2 W(1)2.00 / 3.60$2 S(1)40.00 / 0.00$40 W(8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)
80Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,10)N/AN/A
26joseph kosut0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(1,4)4.00 / 0.00$4 EX(3,4)4.00 / 0.00$4 EX(4,9)4.00 / 0.00$4 EX(10,5)10.00 / 0.00$6 EX(8,9)/$4 EX(5,8)24.00 / 0.00$16 EX-Bxd(3,5)/$4 EX-Bxd(5,6)/$4 EX(3,6)
79Veronica Holcomb0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(15,14)N/AN/AN/A
17scott strader0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(12)4.00 / 0.00$4 EX(1,2)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(16,15)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,5)32.00 / 0.00$32 EX-Bxd(1,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)
6Richard Heisler0.00 / 63.60 (13.60 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 13.60$2 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(15,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,10)40.00 / 0.00$40 EX(8,1)
14David Smolinski0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(6,12)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(15,16)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,14)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)
78Stan K0.00 / 0.00 N/AN/AN/A2.00 / 0.00$2 EX(3,12)2.00 / 0.00$2 EX(10,6)46.00 / 0.00$46 EX(7,1)
77Joan K0.00 / 0.00 N/AN/AN/A2.00 / 0.00$2 EX(12,3)2.00 / 0.00$2 EX(6,10)46.00 / 0.00$46 EX(1,7)
16RJK0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(1,12)22.00 / 0.00$22 EX(12,3)2.00 / 0.00$2 EX(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(6,2)
76tom deering0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(8,6)N/A
75Bruce j0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(15,16)N/AN/AN/A
74Elinor S0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(6,1)/$20 EX(6,10)/$10 EX(9,6)N/A
7Harvey S0.00 / 63.60 (13.60 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 13.60$2 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 EX(7,15)2.00 / 0.00$2 EX(8,10)2.00 / 0.00$2 EX(6,9)40.00 / 0.00$40 EX(6,4)
73Steve H.50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
18David F0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,16)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,10)32.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,6)/$20 EX-Bxd(8,10)/$10 EX-Bxd(1,6)10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,1)/$8 EX-Bxd(2,5)
72EdT50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
20John 3160.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,3)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(15,16)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,10)40.00 / 0.00$20 EX(8,3)/$20 EX-Bxd(3,8)
71lincoln campbell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(9)N/A
70vanessa L0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(6,9)N/AN/AN/AN/A48.00 / 0.00$48 W(4)
69stephen lynch0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$30 W(2)/$10 EX-Bxd(2,9)/$10 EX-Bxd(2,12)N/AN/AN/AN/AN/A
21RON R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(15,16)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(12,15)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)
24JIM R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,15)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(12,15)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)
1norma r0.00 / 314.60 (264.60 + 50.00) 10.00 / 251.00$2 EX-Bxd(4,13)/$8 EX-Bxd(6,13)2.00 / 13.60$2 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,15)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(8,12)26.00 / 0.00$26 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)
52pat mastroianni0.00 / 0.00 12.00 / 0.00$12 EX(7,6)10.00 / 0.00$10 EX(5,2)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(12,16)20.00 / 0.00$10 EX(4,8)/$10 EX(4,10)N/AN/A
8john wendell0.00 / 61.20 (11.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(8,6)2.00 / 11.20$2 EX-Bxd(4,7)
10pam dambra0.00 / 56.80 (6.80 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$2 EX-Bxd(12,4)4.00 / 6.80$2 EX-Bxd(1,4)/$2 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$2 EX-Bxd(1,7)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,10)/$2 EX-Bxd(3,12)/$2 EX-Bxd(10,12)10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)/$2 EX-Bxd(6,10)/$2 EX-Bxd(6,8)/$2 EX-Bxd(8,9)/$2 EX-Bxd(8,10)22.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$20 EX-Bxd(4,8)
22magen dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 P(9)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(7,16)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,10)28.00 / 0.00$28 EX-Bxd(1,8)
23gary dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,7)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(14,16)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,11)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(9,10)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(7,8)
51Kyle LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$22 EX(12,4)/$10 EX(4,5)/$6 EX(4,7)/$10 EX(4,3)/$2 EX(4,15)N/AN/A
35Susan LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$12 W(2)/$8 EX(1,8)/$30 EX-Bxd(1,3)
31mike r0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$18 EX-Bxd(2,3)/$14 EX-Bxd(2,7)/$18 EX-Bxd(3,7)N/AN/AN/AN/AN/A
30tom p0.00 / 0.00 N/AN/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(12,8)N/A30.00 / 0.00$30 EX(4,3)
39Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(2)
19Kenneth Arduino0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(12)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,8)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(5)
47Ralph M50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
46Satch 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
45Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,8)N/A
2mikede0.00 / 274.00 (224.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(15,16)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,10)40.00 / 224.00$40 EX-Bxd(7,4)
43Pete Mineo 0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$28 EX(6,9)/$22 EX-Bxd(6,3)N/AN/AN/AN/AN/A
33alison mineo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX-Bxd(9,10)/$10 EX-Bxd(1,6)/$10 EX(1,9)N/A
25Clement Palmer0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,13)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(16,15)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,8)12.00 / 0.00$12 EX(1,8)30.00 / 0.00$30 EX(3,8)
41sonia mora0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(4,3)N/AN/AN/AN/A
42gabriel garay0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(4,13)N/AN/AN/AN/AN/A
4dennis m0.00 / 94.80 (44.80 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(15,7)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,11)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(10,1)8.00 / 44.80$8 EX-Bxd(7,4)
5Art d0.00 / 90.80 (40.80 + 50.00) 10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,12)/$8 W(4)10.00 / 40.80$6 EX(1,5)/$4 EX(1,3)12.00 / 0.00$4 EX(16,9)/$4 EX(16,12)/$2 EX(16,14)/$2 EX-Bxd(7,16)12.00 / 0.00$4 EX(3,4)/$4 EX(3,4)/$4 EX(3,10)4.00 / 0.00$4 EX(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(3,4)
44Doc White Jr.0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(7,15)N/AN/A
29Ramon campbell 0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 10.00 / 0.00$8 W(4)/$2 EX-Bxd(4,3)10.00 / 0.00$8 W(5)/$2 EX-Bxd(5,4)10.00 / 0.00$8 W(7)/$2 W(15)6.00 / 0.00$6 W(5)6.00 / 0.00$6 W(1)8.00 / 0.00$6 W(3)/$2 W(2)
28anthony missita0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,2)2.00 / 0.00$2 P(4)2.00 / 0.00$2 P(15)40.00 / 0.00$20 EX(12,8)/$20 EX(12,7)2.00 / 0.00$2 EX(7,5)2.00 / 0.00$2 EX(4,5)
48Ernie K.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,9)N/A
49Stitch0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,8)N/AN/A
40anthony cummings50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
32RWB50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
34Mack50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
12Mike B0.00 / 56.80 (6.80 + 50.00) 20.00 / 0.00$10 EX-Bxd(4,6)/$10 EX(4,6)6.00 / 6.80$4 EX-Bxd(1,4)/$2 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,15)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,12)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,9)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,5)
36joseph gioannini0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$24 EX(13,1)/$26 EX(13,3)N/AN/AN/AN/AN/A
37carl gioannini0.00 / 0.00 4.00 / 0.00$2 EX(9,6)/$2 EX(6,1)N/A40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(14,15)2.00 / 0.00$2 EX(5,8)2.00 / 0.00$2 EX(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(1,7)
38Joel s0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,5)N/AN/AN/AN/A
50Kid Steven50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
3paul aswad0.00 / 106.00 (56.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(6,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(14,7)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(12,3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(6,10)10.00 / 56.00$10 EX-Bxd(7,4)
15William Palmer0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,15)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(12,3)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(6,10)22.00 / 0.00$22 EX-Bxd(1,7)

Welcome to the 11/17 "Winners Take All" FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,000 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximumwager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete.

ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 11/17 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please emailsupport@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner